Kdo jsme

Advokátní kancelář Nováková & Adam je advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám ve většině právních odvětví po celém území ČR.

Naše klienty zastupujeme před soudy, při jednání s úřady nebo i při jiných jednáních souvisejících s věcí, ve které jsme zplnomocněni. Poskytujeme konzultace, sjednávání a vyhotovování smluv a podání.

Naším hlavním cílem je pochopení problému klienta. Snažíme se maximálně vyhovět požadavkům klienta a navrhnout co nejefektivnější řešení k jeho prospěchu s ohledem na řešený případ.

Naše služby

Naše činnost spočívá v poskytování právních služeb zejména z práva občanského, obchodního, finančního a daňového, rodinného, trestního, správního, pracovního, evropského, směnečného, živnostenského, ústavního, ICT.
Přehled služeb:

A. Obchodní a korporátní právo

 1. korporátní právo
 2. komlexní smluvní agenda
 3. příprava, kontrola, sepisování dokumentů
 4. komplexní právně-daňové poradenství
 5. zakládání společností na míru
 6. likvidace společností
 7. právní corporate governance
 8. kamerové systémy

B. Občanské právo

 1. komplexní smluvní agenda
 2. rodinné právo
 3. dědické právo

C. Nemovitosti, privátní klientela

 1. komplexní smluvní agenda
 2. facility management
 3. nájmy, podnájmy, pachty
 4. poradenství developerské projetky
 5. mezigenerační převody majetku
 6. správa osobního a rodinného majetku
 7. poradenství

D. Finanční a daňové právo

 1. daňové poradenství
 2. zastupování v jednání u finančních úřadů, při daňových kontrolách
 3. zastupování v soudních sporech s finančními úřady
 4. revize účetnictví
 5. znalecké posudky z oboru ekonomiky, zaměřené na daně a odvody

E. Trestí právo

 1. obhajoba
 2. zastupování poškozených v trestním řízení
 3. právní poradenství
 4. prevence a omezení rizik

F. Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 1. právní zastupování
 2. anylýza případu
 3. návrh řešení, mimosoudní jednání
 4. předběžná opatření
 5. plánování vedení sporu, procesní taktika
 6. exekuční řízení
 7. zastupování insolveční řízení
 8. insolveční návrhy
 9. poradenství
 10. zastupování v řízení o náhradě škody proti státu

G. Ostaní služby

 1. právní rozbory a stanoviska
 2. právní konzultace
 3. školení a přednášková činnost
 4. ověřová podpisů
 5. konverze dokumentů

Náš tým

JUDr. Milena Nováková

advokátka, ČAK 6204
 • 1982 Právnická fakulta UK v Praze
 • 1985 rigorosum na Právnické fakultě UK v Praze
 • 1988 postgraduální studium na Právnické fakultě UK, správní právo
 • 2003 postgraduální studium na VŠE v Praze
 • všeobecné zaměření - občanské, obchodní a rodinné právo
 • dále: specializace: správní, finanční a daňové právo, insolvenční pracovní právo
 • dále: trestní právo - trestné činy hospodářské, daňové
 • od roku 2003 soudní znalec v oboru ekonomika, specializace v oboru daně a odvody

JUDr. Jaroslav Adam

advokát ČAK 12693
 • 2000 - 2005 Právnická fakulta MU v Brně
 • 2007 rigorosum na Právnické fakultě MU v Brně
 • 2007 Filozofická fakulta UK v Praze, pedagogicko-psychologické minimum lektora vzdělávání dospělých
 • v advokátní kanceláři JUDr. Nováková od r. 2000
 • všeobecné zaměření - občanské, obchodní a rodinné právo
 • dále: trestní, dědické, pracovní právo, právní vztahy k nemovitým věcem
 • dále: pracovní, směnečné právo, mezinárodní doprava…
 • rozhodčí řízení, ad hoc rozhodce, likvidace společností
 • přednášková činnost

JUDr. Helena Nováková

advokát ČAK 16462
 • 2006 Právnická fakulta UK v Praze
 • 2012 Rigorosum na Právnické fakultě UK v Praze
 • v advokátní kanceláři JUDr. Nováková, JUDr. Adam od r. 2010
 • všeobecné zaměření
 • všeobecné zaměření - občanské, obchodní a rodinné právo
 • dále: trestní, správní, insolvenční pracovní právo, právní vztahy k nemovitým věcem
 • přednášková činnost

Ing. Olga Stropková

office manager/účtující asistentka
 • 1992 Národohospodářská fakulta VŠE Praha

Kontakt

Telefon:380 711 562
Telefon:734 417 187
Fax:380 711 562
E-mail:padak@padak.cz
Skype:ak.ck.stropkova
Nováková & Adam
advokátní kancelář
třída Míru 146
Český Krumlov
381 01
Povinně zveřejňová informace: Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Plná moc JUDr. Mileny Novákové ke stažení zde.